familiehytta
Logo

Indeksregulering av byggesettkontrakten

Vi har stor forståelse for usikkerheten knyttet til økte priser på våre byggesett i disse dager.

Prisøkningen skyldes ekstraordinære høye prisøkninger på trelast. 

Det skrives en del i media om dette, men det kan være vanskelig å skjønne sammenhengen mellom prisøkningene som oppgis i media og de prisendringene som er regulert i våre byggesett kontrakter. SSB har laget en artikkel som gir litt mer innsikt i disse sammenhengene:  Økte byggekostnader - SSB

Ifølge artikkelen steg materialindeksen for trelast med 20,6% fra mars 2020 til april 2021. Denne varegruppen vekter ca. 22% i indeksen for «Eneboliger i tre, materialer», og er altså en av flere varegrupper som inngår i indeksen. «Eneboliger i tre, materialer», som er den indeksen vi benytter for salg av byggesett, steg med 7,7% fra mars til april. Byggesettet utgjør normalt ca. 50% av den totale kostnaden for oppføring av hytte, så den totale prisøkningen for hyttebyggeren er naturligvis vesentlig lavere enn dette.

Hvorfor indeksregulerer vi kontraktene?

Vi tilbyr våre kunder priser basert på dagens kostnadsnivåer. Det er naturlig å gjøre det på denne måten da tiden fra kontraktsinngåelse til bygging varierer mye, og påvirkes av en rekke forhold som vi som leverandør ikke kan påvirke (kjøp av tomt, regulering, byggesøknad mv). For å fange opp kostnadsøkningen frem til faktisk levering av byggesett justeres den endelige prisen basert på en objektiv indeks fastsatt av SSB. De siste årene har denne normalt økt med 2-3% per år, men i 2021 har vi altså opplevd en ekstraordinær kostnadsøkning, hovedsakelig drevet av prisøkning på trevirke.

Hva betyr dette for din kontrakt?

Slik som det framkommer i byggesettkontrakten, er kontraktsprisene basert på priser som gjelder ved gitt pristilbud. Indeksregulering fram til første levering beregnes etter SSB prisindeks for enebolig i tre, materialer. Av alle tilgjengelige offentlige prisindekser gir denne indeksen det mest riktige bilde av hvilken indeksregulering det har vært på de materialene som normalt inngår i et byggesett. Indeksreguleringen beregnes basert på endringer i indeksen fra den måneden som ligger i den signerte kontrakten til den måneden første leveranse av materiell finner sted.

Du kan enkelt gå inn på SSB’s hjemmeside og beregne prisindeksen siden signering av kontrakt: Byggjekostnadsindeks for bustader - SSB

  • Boligtype: «Einbustad av tre»
  • Omfatter: «Materialer»
  • Arbeid utført på: «Heile bygget»
  • Kronebeløp: Kontraktsverdien ink. mva (ved inngåelse av kontrakt + tilvalg)
  • Frå: År og måned det står i kontrakten at den skal indeksreguleres fra
  • Til: År og måned du ønsker å se endringen til.