vimeo_video_preview

Familiehytta er medlem av merkeordningen trygt hyttekjøp

Hva betyr dette for deg som kunde ?

Vi sikrer deg kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

Familiehytta er stolt medlem av merkeordningen Trygt hyttekjøp.

• Vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk

• Vi bruker standard bransjekontrakter i avtalen om hyttekjøpet

• Du får garantier og forsikring etter bustadoppføringlova

• Vi lover deg faglig utførelse av din hytte

• Ved en eventuell tvist har du rett til bruk av Boligtvistnemda

• Vi sørger for ordnede arbeidsforhold på din byggeplass Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmer i Trygt Hyttekjøp. Du skal være trygg på at vi som hytteprodusent oppfyller kvalitetskravene.