Nye arealberegninger 2024

Hva er BRA-i, BRA-e og TBA?

Nytt år markerer innføringen av banebrytende endringer i vår tilnærming til arealberegning for boliger og hytter. I tråd med den omfattende revisjonen av Norsk Standard 3940 for Areal- og volumberegninger av bygg, kommer Familiehytta til å oppdatere metoden som tar sikte på å gi våre kunder en mer nøyaktig arealbeskrivelse.

Ny terminologi: Fra P-Rom og S-Rom til BRA-i og BRA-e

Den tradisjonelle terminologien med "P-Rom" og "S-Rom" er nå erstattet av en mer strukturert tilnærming. Familiehytta har ikke benyttet "P - Rom og "S-Rom" men har vært vanlig i boligannonser. Begrepet T-BRA har derimot blitt brukt og vil også utgå med denne endringen. 

Hyttens areal vil nå bli rapportert som følger: BRA (Bruksareal), det totale arealet, inkludert:

  • BRA-i (Innvendig bruksareal): Arealet innenfor veggene
  • BRA-e (Ekstern bruksareal): Er arealet av rom utenfor hytteenheten. F.eks. bod med kun ekstern inngang.


Inkludering av arealer med skråtak/Lav takhøyde(AHL) og gulvareal(GUA):

Den nye beregningen tar hensyn til arealer som tradisjonelt ikke har vært målbare på grunn av skråtak eller lav takhøyde. Disse arealene blir nå inkludert som tilleggsinformasjon, men blir ikke rapportert separat. Disse arealene skal alltid rapporteres sammen med korrekt målt BRA.

Summen av BRA og AHL vil representere hyttens totale gulvareal (GUA) Dette gir en helhetlig forståelse av hyttens romlige dynamikk, og hvordan hver del av hytten bidrar til det totale bruksarealet.

Ett annet begrep som er nytt er TBA som beskriver størrelsen på terrasser, balkonger og altan tilknyttet boligen. 

Implementering og overgangsregler

De nye retningslinjene ble effektive fra 1. januar 2024. For våre kunder vil de nye standardene gjelde for alle nye salgsoppdrag fra og med 1. januar 2024. For oppdrag som er inngått før denne datoen, vil det fortsatt være mulig å bruke arealopplysninger basert på den gamle standarden inntil oppdraget er fullført.

Våre forpliktelse er å sikre at alle våre hytter måles og rapporteres i henhold til de mest oppdaterte og nøyaktige standardene, for å gi våre kunder trygghet i deres hyttekjøp. Denne tilnærmingen gir ikke bare et grundigere bilde av hyttens areal, men gir også en dyptgående forståelse av hvordan hvert rom og område blir målt.

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med familiehytta hvis det er ytterligere spørsmål eller om dere ønsker mer informasjon om de nye målene.

Oppsummering forklaring av nye begreper:

BRA-i (Internt bruksareal) Er arealet innenfor hytteenheten, inkl. innvendig boder. Måles fra innvendig kledning.

BRA-e (Eksternt bruksareal) Er arealet av rom utenfor hytteenheten. F.eks. bod med kun ekstern inngang.

BRA (Bruksareal hytte) Sum av BRA-i + BRA-e

TBA (Terrasse- og balkongareal) Areal av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet hytta. (Også kalt åpent areal) 

ALH (Areal med lav himlingshøyde) Ikke måleverdig gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. F.eks. hems.

GUA (Gulvareal) Sum av BRA + ALH

Areal regulering:

BRA (Bruksareal tomt) Bruksareal hytte + Bruksareal overbygde arealer. Hyttas areal ved utregning av tomteutnyttelse.

BYA (bebygd areal) Summen av det areal som hytta opptar av terrenget. Hyttas areal ved utregning av tomteutnyttelse.


  • tips og triks