Nye arealberegninger f.o.m 01.01.2024

Hva er BRA-i, BRA-e og BRA-b?

Vår nye tilnærming til arealberegning av bolig i Norge omfavner den oppdaterte standarden, som gir en mer helhetlig metode for arealmåling, inkludert et spesifikt tillegg for boliger som kan forenkle og forbedre nøyaktigheten i våre arealrapporter.

Vår nye tilnærming til arealberegning av bolig i Norge omfavner den oppdaterte standarden, som gir en mer helhetlig metode for arealmåling, inkludert et spesifikt tillegg for boliger som kan forenkle og forbedre nøyaktigheten i våre arealrapporter.

I tråd med den reviderte Norsk Standard 3940, Areal- og volumberegninger av bygg, som har gjennomgått en omfattende revisjon siden 2017, implementerer vi nå disse endringene i vår praksis. Denne standarden, som trer i kraft ved årsskiftet, tilbyr en mer omfattende ramme for arealmåling, inkludert et boligtillegg som er skreddersydd for å møte våre spesifikke behov i hyttebransjen. Dette erstatter tidligere retningslinjer og samler viktige måleprinsipper i ett enkelt dokument for hele bransjen.

Kjernen i måleprinsippene forblir uendret, men det er viktige nyheter i hvordan arealene defineres og rapporteres: Bruken av betegnelsene «P-Rom» og «S-Rom» utgår. Hytters areal vil nå bli rapportert som BRA (bruksareal), med ytterligere inndeling i BRA-i (innvendig bruksareal), BRA-e (ekstern bruksareal), og BRA-b (byggbruksareal). Åpent areal vil også bli spesifisert.

Arealer som ikke er målbare på grunn av skråtak eller lav takhøyde (AHL) vil bli inkludert som tilleggsinformasjon, men skal ikke rapporteres separat. Disse arealene skal alltid rapporteres sammen med korrekt målt BRA. Summen av BRA og AHL vil representere hyttens totale gulvareal (GUA).

Implementering og overgangsregler
Med de nye retningslinjene som trer i kraft fra 1. januar 2024, vil våre takstingeniører og bygningssakkyndige adoptere disse standardene i alle nye oppmålinger. Frem til denne datoen er det mulig å anvende begge sett med regler.

For våre kunder og samarbeidspartnere i eiendomsmeglerbransjen, vil de nye standardene gjelde for alle nye salgsoppdrag fra og med 1. januar 2024. For oppdrag som er inngått før denne datoen, vil det fortsatt være mulig å bruke arealopplysninger basert på den gamle standarden inntil oppdraget er fullført.

Vår forpliktelse er å sikre at alle våre hytter måles og rapporteres i henhold til de mest oppdaterte og nøyaktige standardene, for å gi våre kunder klarhet og trygghet i deres hyttekjøp.


  • tips og triks