Snømåking av hyttetak

Tips og triks på hvordan du kan gjøre dette selv.

Å måke snø av hyttetak er en viktig og nødvendig spesielt i områder med tungt snøfall. Dette er ikke bare viktig for å opprettholde strukturens integritet, men også for å sikre sikkerheten til de som bruker hytta.

Her er en detaljert gjennomgang av prosessen, med spesiell oppmerksomhet til den tekniske informasjonen om takets kapasitet.

Teknisk kapasitet av hyttetak –
Familiehytta sine tak er konstruert for 650 kg snø pr kg/m2

Marianne Bjørkamo

Marianne Bjørkamo

Belastningskapasitet
Hyttetak er vanligvis designet for å tåle en mengde snø. For eksempel, et tak som kan bære 650 kg per kvadratmeter, er i stand til å støtte snø, avhengig av snøens tetthet. Tørr og ny snø er lettere enn våt snø og gammels snø.  

Beregning av Snøvekt
Det er viktig å vite hvordan man beregner vekten av snøen på taket. Ifølge standard Norge kan man anslå at 250 kg/m2 tilsvarer ca 80 cm gammel snø eller 60 cm våt snø.

Er du usikker,  er det bedre å måke snø en gang for mye enn for lite. 

Forberedelser til snømåking

Verktøy
Bruk passende verktøy som snømåkespader eller spesialiserte taksnømåker som er designet for å skåne takmaterialene. 

Sikkerhetsutstyr
Bruk fallbeskyttelse hvis taket er høyt eller bratt. 

Planlegging
Bestem hvor snøen skal flyttes før du begynner å måke. 

Prosessen med snømåking 

Start fra Kanten
Begynn å måke snø fra kanten av taket. Dette forhindrer opphopning av snø og reduserer belastningen på taket. 

Vær Forsiktig med Takmaterialene
Pass på å ikke skade takshingel eller annet takmateriale. La det ligge igjen ca 10 – 15 cm snø slik at underlaget ikke blir skadet.

Jevn Fjerning
Fjern snøen jevnt over hele takflaten for å unngå ujevn belastning.

Sikkerhet 

Unngå å gå på taket
Hvis mulig, måk snøen fra bakkenivå eller bruk en langhåndtert snømåke. 

Sikkerhetsutstyr
Bruk fallbeskyttelse hvis taket er høyt eller bratt. 

Vær oppmerksom på fallende snø
Sørg for at ingen personer eller eiendeler er i fare for å bli truffet av fallende snø.

Kjenn dine grenser
Overdreven snømåking kan være fysisk krevende. Ta pauser og unngå overanstrengelse. 

Vedlikehold etter Snømåking 

Inspeksjon
Etter snømåking, inspiser taket for eventuelle skader som må repareres. 

Rengjøring av Takrenner
Hold takrenner og nedløpsrør fri for snø og is for å forhindre vannskader. 

Regelmessig snømåking av hyttetak er viktig for å opprettholde strukturens sikkerhet og levetid. Med riktig teknikk og verktøy, kan dette utføres trygt og effektivt. Det er også viktig å være oppmerksom på takets belastningskapasitet, spesielt i områder med tung snøfall. Ved å følge disse retningslinjene, kan man sørge for at hyttetaket forblir trygt og intakt gjennom vinteren. 

  • tips og triks